foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


13 469 66 49
bdk_lesko@poczta.onet.pl
BDK Lesko

Dni Leska

Zapraszamy na Wystawę

Bieszczadzkie Zadumania

W sali kameralnej Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego połączona z nadaniem imienia Leskiej Akademii Seniora. Jak powiedział Kanclerz Akademii Janusz Rabiej –po wielu dyskusjach i wielu przemyśleniach wybrano zaszczytne imię Józefa Budziaka.
Swoją obecnością to niepowtarzalne wydarzenie uświetnili: Pani Romana Budziak – żona zmarłego Józefa Budziaka, Pani Grażyna Skrajny z mężem Januszem Skrajny - rodzina, Pani Burmistrz Barbara Jankiewicz, Pani Wiceburmistrz Barbara Krasulak, Pan Starosta Powiatu Leskiego Marek Pańko, Pan Wicestarosta Stanisław Szelążek, Pani Bożena Czuryk Dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
Po przywitaniu zaproszonych gości i wszystkich obecnych Pan Janusz Rabiej przybliżył postać wybitnego i wielce zasłużonego leszczanina Pana Józefa Budziaka. Następnie głos zabrali przedstawiciele rodziny: żona Pani Romana Budziak, oraz szwagier Pana Budziaka –Dyrektor Zespołu Szkół w Średniej Wsi Pan Janusz Skrajny. Kolejno na temat tej niezwykle ważnej dla historii Leska postaci wypowiedzieli się Pani Burmistrz Barbara Jankiewicz - była uczennica Pana Budziaka, która w bardzo ciepły sposób opowiadała o swoim wspaniałym profesorze oraz Pan Starosta Marek Pańko, którego żona przez wiele lat pracowała z prof. Budziakiem w Liceum Ogólnokształcącym w Lesku.
Całej uroczystości towarzyszyła wystawa fotografii upamiętniająca ważne chwile z życia osobistego, zawodowego i społecznego Pana Józefa Budziaka.
Uroczystość zakończył wykład Pana Janusza Rabieja pt. „Ważniejsze nazwy obiektów fizjograficznych w Lesku”. Zapoznano też słuchaczy z programem Akademii na rok 2011/2012.

Bożena Czuryk
 
Akademia Seniora
 
Akademia Seniora
 
Akademia Seniora
 
Akademia Seniora
 
Akademia Seniora

Synagoga

Bieszczadzkie Zadumnia Synagoga

Echo Bieszczadów

Zaprzyjaźnione serwisy

http://mojelesko.pl/

 

http://mojelesko.pl/

http://mojelesko.pl/

Leska karta dużej rodziny


Copyright © 2019 Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku Rights Reserved.